ITM Sp. z o.o. zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Wdrożenie procesów wzorniczych w firmie ITM Sp. z o.o. – etap II”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap. Celem projektu było wdrożenie w ITM Sp. z o.o. procesów projektowych i wzorniczych opartych o metodykę User-centered Design oraz wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Kluczowymi efektami realizacji projektu było wytworzenie nowego produktu opartego o innowacyjne technologie, wdrożenie systemu szkoleniowego opartego o mechanizmy grywalizacyjne, jak również wdrożenie systemu obsługi posprzedażowej. Wartość projektu: 821 640,00 PLN Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 453 600,00 PLN Etapy realizacji projektu:
ITM Sp. z o.o. zakończył realizację projektu RPWM.04.01.00-28-0521/16 pn. “Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie ITM Sp. z o.o.” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania RPWM.04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekt obejmował budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW w oparciu o panele fotowoltaiczne min. 300W. Wartość projektu: 111 475 ,00 PLN  Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 77 035,57 PLN