15.03.2018

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy II etap projektu „Wdrożenie procesów wzorniczych w firmie ITM Sp. z o.o. – etap II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap. W ramach II etapu dało nam zrealizować następujące zadania:

  1. Stworzenie produktu Cloud Golden Gate opartego o chmurę obliczeniową, dzięki:
  • wykonanemu projektowi interfejsów użytkownika,
  • zakupowi komponentów wizualnych do wykonania aplikacji
  • zakupowi licencji dostępowych dla użytkownika, umożliwiających realizację usługi SaaS.
  1.  Wdrożenie procesu szkoleniowego opartego o mechanizmy grywalizacyjne, dzięki:
  • wdrożeniu platformy szkoleniowej on-line,
  • przygotowaniu materiałów szkoleniowych i filmów instruktażowych dla użytkowników systemu.
  1. Udoskonalenie procesu obsługi posprzedażowej, dzięki:
  • wdrożeniu narzędzi wspierających zarządzanie kontaktami z klientem, zarządzanie wiedzą oraz obsługę posprzedażową, tj. JIRA Confluence, JIRA Service Desk oraz CRM for JIRA.

Dzięki niniejszej inwestycji jesteśmy gotowi wprowadzić nowy produkt Cloud Golden Gate na nowe rynki oraz uruchomić dla naszych użytkowników platformę szkoleniową on-line. Dodatkowo wprowadziliśmy udoskonalenia w procesie obsługi klienta.