5.07.2018

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy III i tym samym ostatni  etap projektu „Wdrożenie procesów wzorniczych w firmie ITM Sp. z o.o. – etap II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap. W ramach III etapu dało nam zrealizować następujące zadania:

  1. Wdrożenie innowacji marketingowych, dzięki:
  • wykonaniu nowej strony internetowej,
  • realizacji sesji zdjęciowej oraz filmów promocyjnych,
  • wykonaniu projektów graficznych materiałów promocyjnych, takich jak: ITM Book, Brand Book dla produktu Golden Gate.

Dzięki powyższym działaniom jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia promocji naszej marki oraz nowego produktu Cloud Golden Gate.