2.01.2018

 

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy I etap projektu „Wdrożenie procesów wzorniczych w firmie ITM Sp. z o.o. – etap II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap. W ramach I etapu dało nam zrealizować następujące zadania:

  1. Wdrożenie procesu projektowego zorientowany na użytkownika, dzięki:
  • powołaniu nowych stanowisk pracy, takich jak: Analityk biznesowy oraz User Interface Designer,
  • udziale naszych pracowników w szkoleniu na temat projektowaniu interfejsów użytkownika,
  • wdrożeniu narzędzi wspomagających proces projektowy, m.in.: JIRA Confluence, JIRA Service Desk oraz CRM for JIRA.

 

  1. Wprowadzanie zmian w procesie produkcyjnym oprogramowania, dzięki:
  • wdrożeniu narzędzi wspierających proces zarządzania projektem opartego o metodykę SCRUM i KANBAN, m.in.: JIRA Software, JIRA Service Desk. wdrożeniu narzędzi wspierających zarządzanie kodem źródłowym oraz wersjami oprogramowania, tj. JIRA Bitbucket oraz Bamboo.
  • zakupowi serwerów przeznaczonych do utrzymania powyższych narzędzi.

Dzięki niniejszej inwestycji nastąpiła zasadnicza zmiana w procesie projektowania i wytwarzania oprogramowania.