Strategie dla firm

Jak budujemy strategie dla firm?

  1. Analizujemy potencjał przedsiębiorstwa i badamy jakie ma szanse rozwoju na danym rynku.
  2. Wyznaczamy mierniki efektywności realizacji założonych działań.
  3. Przygotowujemy harmonogram wprowadzenia działań.
  4. Analizujemy rynek, na którym działa przedsiębiorstwo.
  5. Określamy cele strategiczne.
  6. Analizujemy potencjał i oceniamy czynniki wpływające na przewagę konkurencyjności przedsiębiorstw w danym sektorze i na danym rynku.
  7. Analizujemy pozycję przedsiębiorstwa i potencjał rozwojowy.
  8. Wyznaczamy kierunki rozwoju przedsiębiorstwa.
  9. Wskazujemy działania mające na celu zwiększenie przewagi konkurencyjnej.
  10. Proponujemy działania mające na celu realizację celów krótko i długoterminowych.