ITM Consulting

Audyt Lean Management

Głównym obszarem działań jest stworzenie i implementacja strategii ciągłego doskonalenia.

Przeprowadzamy audyty pozwalające określić poziom zaawansowania obecnych metod zarządzania i opracowujemy plan wdrożenia usprawnień niepowtarzalne narzędzie dla kierowników produkcji. Celem audytu jest wskazanie obszarów, których zmiana i usprawnienie wpłyną znacząco na rozwój przedsiębiorstwa oraz umożliwią osiąganie lepszych efektów.

Nasi specjaliści realizujący audyt to osoby posiadające bogate doświadczenie z dziedziny zarządzania produkcją, Lean Management oraz organizacji pracy, które zdobyli w największych i najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych w kraju i zagranicą, a które wprowadzały szereg zmian i usprawnień na etapie restrukturyzacji, czy rozwoju. Realizacja audytu trwa, w zależności od zakresu, około 3 tygodni. W tym czasie dokonywany jest dogłębny przegląd dokumentacji, przeprowadzona zostaje obserwacja i analiza procesów oraz bieżąca konsultacja wniosków z kadrą zarządzającą.

Audyt kończy się przedstawieniem raportu oraz prezentacją wniosków, proponowanych działań usprawniających wraz z opisem przebiegu ich wdrożenia.

Korzyści z audytu
dokładny przegląd i wnioski dotyczące wszystkich procesów zachodzących w zakładach produkcyjnych;
propozycje optymalizacji oraz zmian, które nie wymagają dużych nakładów pracy i środków, a pozwolą na znaczną poprawę efektywności;
możliwość wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w obszarach produkcji, a także administracji zakładu produkcyjnego.