Business Intelligence

 

 

 

 

 

 

 

Raporty to znane wszystkim narzędzie. Każda firma kontrolująca swoją działalność wykonuje je od czasu do czasu. Najczęściej kontrolowanym obszarem jest płaszczyzna finansowa oraz, w przypadku fabryki mebli, dział produkcyjny. Najczęściej są to raporty wykonywane w Excelu, który narzuca duże ograniczenia. Alternatywą dla tych działań są nowoczesne systemy analityczne określane ogólnym terminem Business Intelligence.

Systemy te w intuicyjny sposób pozwalają podłączyć się do dowolnego źródła danych, wydobyć te związane z produkcją, podłączyć się do systemu finansowo – księgowego i zaprezentować dowolne zestawienie, zarówno w postaci tabel, jak również w formie graficznej, np. za pomocą kokpitów menadżerskich. Obsługa oprogramowania jest tak prosta, że może ją wykonać dowolna osoba w firmie.

Zalety platformy Business Intelligence:

  • poprawa procesów biznesowych i efektywności operacyjnej,
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku,
  • dostrzeżenie nowych możliwości biznesowych,
  • zwiększenie elastyczności działania i możliwości innowacyjnych,
  • redukcja kosztów i poprawa płynności finansowej, a w konsekwencji zwiększenie dochodu,
  • zwiększenie satysfakcji Klientów i partnerów.