Budżetowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie skutecznego i efektywnego budżetowania nie jest dziś możliwe bez wspomagania komputerowego. Bardzo duża ilość danych przetwarzanych w przedsiębiorstwie oraz podejmowanie szybkich decyzji wymaga doboru kompetentnego specjalisty oraz odpowiedniego systemu. Proces budżetowania jest przedsięwzięciem kompleksowym, obejmującym wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa. Dlatego też powinien być starannie przygotowany oraz szczegółowo przemyślany.

Przeprowadzenie skutecznego budżetowania jest procesem mającym bardzo indywidualny charakter. Każde przedsiębiorstwo jest na swój sposób wyjątkowe, dlatego też poznanie jego specyfiki jest tak istotne z punktu widzenia jakości przeprowadzenia skutecznego budżetowania. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że działania istotne dziś mogą okazać się nieistotne jutro, a rozwiązania obecnie uważane za drogie mogą być uznane za tanie nazajutrz. Projektując proces budżetowania w przedsiębiorstwie należy myśleć o nim nie tylko w czasie teraźniejszym, ale przede wszystkim trzeba stworzyć dobrą podstawę na kolejne lata.

Zalety wprowadzenia systemu do budżetowania:

 • analiza odchyleń, która pozwala dostosowywać przedsiębiorstwo do zmieniających się warunków otoczenia,
 • zwiększenie zaangażowania pracowników w osiąganie celów przedsiębiorstwa,
 • optymalizacja procesów i wielkości ekonomicznych,
 • generowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji,
 • wykorzystanie jako systemu wczesnego ostrzegania,
 • zastosowanie budżetowania do zarządzania wartością firmy,
 • zabezpieczenie funkcjonowania przedsiębiorstwa w długim okresie,
 • uporządkowanie strategicznych celów przedsiębiorstwa,
 • automatyczna konsolidacja danych z różnych działów firmy,
 • tworzenie dokładnych raportów oraz możliwość szybkiego rozpowszechnienia wśród zainteresowanych stron,
 • możliwość tworzenia wielu wariantów budżetu,
 • uproszczenie cyklu budżetowania,
 • szybka reakcja na warunki rynkowe,
 • możliwość szybkiego prognozowania.