ITM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie procesów wzorniczych w firmie ITM Sp. z o.o. - etap II”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór
na konkurencję II Etap.

Celem projektu jest wdrożenie w ITM Sp. z o.o. procesów projektowych
i wzorniczych opartych o metodykę User-centered Design oraz wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

Kluczowymi efektami realizacji projektu jest wytworzenie nowego produktu opartego o innowacyjne technologie, wdrożenie systemu szkoleniowego opartego o mechanizmy grywalizacyjne, jak również wdrożenie systemu obsługi posprzedażowej.

Wartość projektu: 821 640,00 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 453 600,00 PLN
Kontakt
ITM Sp. z o.o.
Wawrzyczka 13
10-762 Olsztyn

tel. +48 22 100 66 55
fax 22 100 32 09

itm@itm.com.pl
Dane rejestrowe:
NIP: 739-28-54-679
Regon: 510663071
KRS: 0000053744