Dariusz Racz

Prezes Zarządu ITM Sp. z o. o., pomysłodawca Systemu Saturn do optymalizacji procesu produkcji

Absolwent Politechniki Łódzkiej i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Zawodowo zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją opartą o filozofię mass customisation. Jest autorem rozwiązań optymalizacyjnych wdrożonych w ponad stu zakładach produkcyjnych w kraju i za granicą. Miłośnik grywalizacji i praktycznego jej wykorzystania w biznesie. Jest członkiem Rady Programowej przy Biurze Programów Międzynarodowych na Akademii Leona Koźmińskiego.

Kładzie nacisk na wspieranie ludzi kreatywnych, ich edukację oraz budowanie dobrych relacji ze światem nauki. W ramach działań CSR stworzył „Akademie kreatywności”, która wspiera oraz inspiruje młodych, aktywnych i ambitnych ludzi, tak aby mogli rozwijać swoje pasje, zainteresowania i umiejętności. Jest inicjatorem projektu edukacyjnego „InEDgame”, którego celem jest integracja młodych talentów z dziedziny IT, sztuki, ekonomii, psychologii z różnych środowisk akademickich, w celu stworzenia im optymalnych warunków do kreatywnej pracy przy tworzeniu gry edukacyjnej.

Aktywnie uczestniczy w wspieraniu innowacji i technologii poprzez realizację projektów badawczych w ramach współpracy międzysektorowej (szczególnie między biznesem i nauką). Współpracuje m. in. z: Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - Wydziałem Matematyki i Informatyki, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydziałem Architektury Wnętrz, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego – Wydziałem Technologii Drewna, czy Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Przemysłu Meblarskiego.
 

Piotr Domański

Lean Production Consultant, ITM Sp. z o. o., specjalista w dziedzinie optymalizacji produkcji

Absolwent z 1976 r SGGW-AR Wydziału Technologii Drewna specjalizacji maszyny i urządzenia w przemyśle drzewnym. Przez całe życie zawodowe związany z branżą przemysłu drzewnego. Bardzo dobra znajomość problemów produkcji mebli w zakresie inwestycyjnym, organizacyjnym i technologicznym. Świetna znajomość maszyn i urządzeń do produkcji mebli oraz języka niemieckiego w zakresie techniki i handlu . W swoim życiu prowadził inwestycje w zakładach płyt wiórowych oraz produkcji mebli. Autor bardzo wielu artykułów w prasie branżowej na temat maszyn i urządzeń, systemów produkcji oraz branży meblarskiej. Współpracuje aktywnie w Wydziałami Technologii Drewna SGGW w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakresie prowadzenia wykładów ze studentami.

W listopadzie 2013 roku wraz ze specjalistami w zakresie marketingu i informatyki założył spółkę Akademia Technologii, której celem jest prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie inwestycyjnym, technologicznym, informatycznym oraz organizacyjnym dla zakładów przemysłu meblarskiego.

Praca zawodowa:
 • 1976-1979 Fabryka Mebli „FAMOS” w Starogardzie Gd. Technolog ds. suszenia tarcicy; z-ca kierownika ds. zaopatrzenia i kooperacji.
 • 1979-1981 Warexpo Przedsiębiorstwo Usług Wystawienniczych w Wraszawie – kierownik działu przygotowania produkcji.
 • 1981-1987 – CHZ Polimex – Cekop – rzeczoznawca techniczny, handlowiec w dziale importu.
 • 1987-1990 – Furnel Interantional Ltd. – Specjalista ds. importu maszyn i urządzeń.
 • 1990-1995 – Własna działalność – przedstawiciel techniczny niemieckich firm – Max Mayer GmbH, Kloeckner GmbH, Wema Probst GmbH.
 • 1995-1997 – Stolbud Warszawa – Technolog.
 • 1997-2000 – Polimex – Cekop – z-ca dyrektora zakładu ds. produkcji drzewnej.
 • 2000-2003 – Nowy Styl Krosno – Specjalista ds. uruchomienia zakładu produkcji mebli biurowych.
 • 2003-2005 – IMA Polska sp. z o.o. – dyrektor ds. Sprzedaży.
 • 2005-2014 – IMA Polska sp. z o.o. Prezes Zarządu IMA Polska.
 • 2014 – AT Piotr Domański – własna firma o charakterze konsultingowym dla branży meblarskiej.
Kontakt
ITM Sp. z o.o.
Wawrzyczka 13
10-762 Olsztyn

tel. +48 22 100 66 55
fax 22 100 32 09

itm@itm.com.pl
Dane rejestrowe:
NIP: 739-28-54-679
Regon: 510663071
KRS: 0000053744