Lean Production w systemie Saturn

Zastosowanie strategii Kanban Kanban: Rodzaj sygnału (najczęściej w postaci karty, tabliczki lub informacji elektronicznej), który przekazuje upoważnienie lub instrukcje dla procesu poprzedzającego do rozpoczęcia wytwarzania lub przemieszczenia wyrobów w procesie produkcyjnym. Jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym dla stworzenia i utrzymania systemu ssącego.

System pozwala na precyzyjne na określenie terminu zakończenia produkcji. Dzięki temu możliwe jest niwelowanie braków magazynowych, zapasów, kolejek, bezczynności i zbędnych operacji. W tej sytuacji magazynowanie jest znikome, ponieważ wszelkie materiały od dostawców dostarczane są Just-In-Time Just-in-time (JIT): „dokładnie na czas”. Strategia zarządzania zapasami stosowana w celu usprawnienia zwrotu inwestycji poprzez redukcje poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym i związanymi z nimi kosztami. Kluczowe elementy JIT to: flow (przepływ), pull (ciągnięcie), standard wor (praca standaryzowana) oraz takt time (czas taktu).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Just-in-time_(produkcja)
(ang. dokładnie na czas).

Dobrze zaplanowana produkcja

ERP- Saturn ERP – Saturn: to systemy stworzone do szeroko pojętego zarządzania produkcją, które zapewniają pełną integrację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, począwszy od zaopatrzenia, poprzez obsługę zamówień klientów i ich planowanie (produkcja i spedycja), zarządzanie technologią i magazynami, na sprzedaży kończąc. Jest to rozwiązanie przygotowane z myślą o specyficznych wymaganiach produkcji i dystrybucji artykułów wariantowych. Opierają się one na nowoczesnych systemach zarządzania procesem produkcji: ERP (Enterprise Resource Planning, ang. planowanie zasobów przedsiębiorstwa), Lean Production (ang. szczupła, chuda produkcja) oraz Kanban.

Więcej
pozwala na planowanie produkcji zgodnie ze wskazanymi zasadami, na śledzenie procesu wykonania produktu oraz kontrolę norm czasowych i materiałowych, dzięki temu gotowe produkty są sprawnie wysyłane do klienta, a nie zalegają w magazynie wyrobów gotowych.

Dobra komunikacja i wymiana informacji

Implementacja systemu ERP – Saturn do procesów biznesowych w przedsiębiorstwie sprawia, że zamawianie surowców, potwierdzenie terminów dostawy i realizacji zamówień stają się wyjątkowo proste. wykorzystywana jest do tego platforma biznesowa umożliwiająca bezpośrednią komunikację on-line. Natomiast algorytmy i procesy systemowe dbają o to, żeby każde zagrożenie w procesie zostało wychwycone i przekazane do odpowiedniej osoby, która może szybko zareagować na zaistniałą sytuację.

Redukcja strat wynikająca z nadmiernego ruchu pracowników – prawidłowa organizacja pracy

Raportowanie dostępne w systemie ERP – Saturn ERP – Saturn: to systemy stworzone do szeroko pojętego zarządzania produkcją, które zapewniają pełną integrację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, począwszy od zaopatrzenia, poprzez obsługę zamówień klientów i ich planowanie (produkcja i spedycja), zarządzanie technologią i magazynami, na sprzedaży kończąc. Jest to rozwiązanie przygotowane z myślą o specyficznych wymaganiach produkcji i dystrybucji artykułów wariantowych. Opierają się one na nowoczesnych systemach zarządzania procesem produkcji: ERP (Enterprise Resource Planning, ang. planowanie zasobów przedsiębiorstwa), Lean Production (ang. szczupła, chuda produkcja) oraz Kanban.

Więcej
pozwala na precyzyjne rozliczanie czasu pracy pracownika, gromadzi informacje o ilości wykonanej pracy i jej jakości. Możliwość skanowania, przechowywania i analizowania informacji o wydajności i jakości pracy oraz o wydarzeniach niestandardowych, jak np. urlop czy zwolnienie lekarskie pozwala na indywidualne ustalenie charakteru pracy każdego pracownika.

To tylko kilka z wielu zasad strategii lean production Lean Production: (ang. szczupła, chuda produkcja) to jedna z najbardziej skutecznych metod zarządzania produkcją, która została opracowana i po raz pierwszy użyta w japońskiej firmie Toyota Motors Company.

Więcej
, która wykorzystywana jest w systemie ERP – Saturn ERP – Saturn: to systemy stworzone do szeroko pojętego zarządzania produkcją, które zapewniają pełną integrację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, począwszy od zaopatrzenia, poprzez obsługę zamówień klientów i ich planowanie (produkcja i spedycja), zarządzanie technologią i magazynami, na sprzedaży kończąc. Jest to rozwiązanie przygotowane z myślą o specyficznych wymaganiach produkcji i dystrybucji artykułów wariantowych. Opierają się one na nowoczesnych systemach zarządzania procesem produkcji: ERP (Enterprise Resource Planning, ang. planowanie zasobów przedsiębiorstwa), Lean Production (ang. szczupła, chuda produkcja) oraz Kanban.

Więcej
. Te podstawowe założenia pokazują już jednak jak ważna jest to metoda i jak istotne jest jej zastosowanie w czasie ciągłych zmian na rynku.
Kontakt
ITM Sp. z o.o.
Wawrzyczka 13
10-762 Olsztyn

tel. +48 22 100 66 55
fax 22 100 32 09

itm@itm.com.pl
Dane rejestrowe:
NIP: 739-28-54-679
Regon: 510663071
KRS: 0000053744