Lean Production

Jak wprowadzić przedsiębiorstwo na ścieżkę ciągłego doskonalenia?

Poprzez dogłębne zrozumienie procesów w swoim przedsiębiorstwie i występujących w nim problemów, aktywne słuchanie ludzi oraz stosowanie znanych, skutecznych narzędzi, takich jak Lean . Ważna jest cierpliwość, powolna budowa świadomości na temat istoty ciągłego doskonalenia.

Lean w swoich założeniach prowadzi do polepszenia konkurencyjności firmy przez wyeliminowanie marnotrawstwa, wzrost jakości, skrócenie czasu dostaw i zwiększenie zadowolenia załogi z wykonywanej pracy.
Zaczynając od najmniejszego elementu procesu, a kończąc na najbardziej złożonym działaniu firmy, wzmacnianie i ulepszanie procesu krok po kroku prowadzi do osiągnięcia szczupłości i doskonałości. Sekret ten może być zastosowany do każdej gałęzi przemysłu i do każdego przedsiębiorstwa bez względu na sytuację, w jakiej firma się znajduje lub też kulturę danego państwa.
Nasza oferta przeprowadzenia Audytu Lean Management obejmuje kompleksową analizę efektywności obecnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, identyfikację problemów, zdefiniowania mocnych i słabych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazanie kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu, jak również wdrożenie rozwiązań zgodnych z metodyką Lean wspieranych przez system ERP – Saturn.

Nasza oferta skierowana jest do branży:
  • meblowej / drzewnej;
  • metalowej;
  • odzieżowej.
Cytat
Inwestowanie jest jak wchodzenie po drabinie, każdy wie jak to się robi, lecz nie każdy wie gdzie ją przystawić."
Warren Buffet
Umów się na prezentację
Cytat
Nie ma czegoś takiego jak nieważne ulepszenie."
Tom Peters

Przykłady projektów, które wdrażamy:

Mapowanie strumienia wartości i analiza strat w nim występujących (VSM - Value Stream Mapping)
5S
5S - odnosi się do pięciu Japońskich słów, które opisują standaryzacje utrzymywania porządku w miejscu pracy

Seiri: sort, selekcja; dotyczy praktyki sortowania wszystkich narzędzi, materiałów itp. na miejscu pracy i posiadanie tylko tego co niezbędne. Rzeczy zbędne należy magazynować lub wyrzucić, gdyż stwarzają niebezpieczeństwo na stanowisku pracy oraz powodują bałagan, co zakłóca wydajnej pracy.

Seiton: storage, systematyka; skupienie na potrzebę uporządkowanego miejsca pracy. Narzędzia, urządzenia i materiały muszą być systematycznie układane dla łatwiejszego i skutecznego dostępu. Każda rzecz musi mieć swoje, wydzielone i oznaczone miejsce. Musi być miejsce dla wszystkiego i wszystko musi być na swoim miejscu.

Seiso: shine, sprzątanie; wskazuje na potrzebę utrzymywania miejsca pracy zarówno uporządkowanego jak i czystego. W japońskich firmach sprzątanie jest codzienną czynnością. Po zakończeniu zmiany, przestrzeń pracy jest sprzątana a wszystkie elementy wracają na swoje miejsce.

Seiketsu: standarise, standaryzacja; pozwala na kontrolę i konsekwencję. Wykonywane czynności należy standaryzować, aby stosowane były z dużo większą łatwością. Każdy musi wiedzieć za co jest odpowiedzialny. Obowiązek utrzymywania czystości staje się częścią regularnie wykonywanych działań.

Shitsuke: sustain, samodyscyplina; dotyczy utrzymywania standardów. Wcześniejsze 4S musza być przestrzegane za ścisłą dyscypliną dzień po dniu. Należy przestrzegać wcześniej ustalonych zasad i uczynić je przyzwyczajeniem.

5S - jest stosowane wraz z innymi narzędziami Lean, takimi jak SMED, TPM, Just In Time. Jest jednak jednym z najłatwiejszych do wdrożenia elementów koncepcji Lean, jednakże stanowi też test "chęci" firmy do zmiany w kierunku Lean, co częstokrotnie okazuje się być ekstremalnie trudne. Udana inicjatywa 5S dostarcza platformy do wdrożenia wszystkich innych działań. Narzędzie 5S wymaga wyeliminowania wszystkiego co jest niepotrzebne w celu łatwiejszego i szybszego dojścia do narzędzi i części, które potrzebujemy. Jest to też założeniem SMED, który w konsekwencji prowadzi do produkcji JIT (na czas). Pierwszym krokiem w TPM natomiast jest utrzymanie maszyny w porządku przez operatora, czyli postulat 5S. Bez dobrej praktyki 5S nie możliwe jest utrzymanie pozostałych narzędzi Lean.

Kaizen (oznaczające w języku japońskim ciągłe doskonalenie)
Metodologia zarządzania, która przekonuje, że małe lecz nieustannie wprowadzane usprawnienia przynoszą docelowo większe efekty niż duża reorganizacja przedsiębiorstwa przeprowadzana raz na jakiś czas.
Wdrażanie strategii Just in Time (JIT – dokładnie na czas)
Wdrażanie strategii działania pozwalającej produkować, dostarczać wymagane materiały, surowce lub produkty dokładnie wtedy, kiedy są one niezbędne tzn. zgodnie z wymaganiami planu czy też zlecenia. Często rozumiane jako dostawy materiałów bezpośrednio na taśmy produkcyjne bez wcześniejszego ich magazynowania. Określa się ją czasami jako zaopatrzenie zsynchronizowane z produkcją i kojarzone są z redukowaniem poziomu zapasów. Rzeczywiście minimalny, a nawet zbliżony do zera, poziom zapasów jest istotną cechą systemu JIT, jednak nie jedyną.
Wprowadzanie programu TPM (Total Productive Management) czy produktywnego utrzymania ruchu maszyn i urządzeń.
To seria metod i organizacji pracy polegająca na zapewnieniu jak największej wiarygodności maszyn i sprzętu dla nieprzerwanej produkcji. Początki TPM sięgają roku 1951, kiedy to w Japonii zaczęto wdrażać utrzymanie zapobiegawcze (ang. Preventive Maintenance) wg wzorców amerykańskich. Miarą skuteczności TPM jest wskaźnik OEE – Overall Equipment Efficiency – stopień efektywnego wykorzystania maszyn mierzony w procentach. Światowy poziom OEE w przemyśle wytwórczym wyznacza wielkość na poziomie nie mniejszym niż 85%.
Skracanie czasów przestawień (przezbrojeń) maszyn i urządzeń w oparciu o metodę SMED (z ang. Single Minute Exchange of Die).
To seria technik zapoczątkowana przez Shigeo Shingo dla przezbrojenia maszyn w czasie krótszym niż 10 minut - innymi słowy w jednostkowej liczbie minut (single-minute). Jej zastosowanie powoduje radykalne zmniejszenie czasów wymiany maszyn w prawie każdym przypadku.
Metoda Kanban
W prosty sposób pozwala na wizualizację przepływu materiałów w przedsiębiorstwie. Opracowana została w Japonii w latach 50 ubiegłego stulecia, jako metoda zarządzania produkcją. Słowo Kanban pochodzi z języka japońskiego i oznacza kartkę papieru. W wolnym tłumaczeniu znaczy "widoczny opis". Metoda ta ma za zadanie sterowanie zapasami i pozwala na prawie całkowitą eliminację magazynów. Magazynowanie przedprodukcyjne, poprodukcyjne jak i międzyoperacyjne jest znikome, gdyż wszelkie materiały od dostawców są dostarczane dokładnie na czas i to samo dzieje się, jeśli chodzi o wysyłkę wyrobu gotowego.
Lean Six Sigma
Metoda opierającą się na pozyskiwaniu danych w celu osiągnięcia niemal perfekcyjnej jakości. Zakłada identyfikację błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. Six Sigma została stworzona przez Motorole w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Jest to sprawdzony sposób zarządzania przedsiębiorstwem i stabilny wzrost dzięki umiejętnemu spełnianiu oczekiwań klienta, statystycznej kontroli procesów i ich dobrej organizacji oraz innowacyjności. Metodologia Six Sigma, używając narzędzi statystycznych, skupia się na mierzeniu i redukcji zmienności w procesach oraz osiągnięciu celów wyznaczonych przez wymagania klienta. Lean natomiast koncentruje się w głównej mierze na eliminacji procesów czynności nieprzynoszących wartości dodanej dla klienta, co prowadzi do redukcji czasu i kosztów procesu. Z połączenia tych dwóch metodologii powstała nowa Lean Six Sigma, która łączy w sobie cechy obu.
Wprowadzanie systemu samodzielnych przeglądów maszyn oraz prewencji awarii.
Racjonalizacja przebiegu procesów wytwórczych.
Optymalizacja łańcuchów dostaw zewnętrznych i wewnętrznych.
Redukcja kosztów wytwarzania
Umów się na prezentację
Kontakt
ITM Sp. z o.o.
Wawrzyczka 13
10-762 Olsztyn

tel. +48 22 100 66 55
fax 22 100 32 09

itm@itm.com.pl
Dane rejestrowe:
NIP: 739-28-54-679
Regon: 510663071
KRS: 0000053744